Hastanelerde Havalandırma Sistemleri

Hijyenik ortamlarda enfeksiyon değişik yollar ile bir yerden diğerine geçmektedir. Enfeksiyon geçiş yolları arasında hava yolu ile enfeksiyon geçişi iklimlendirme ve havalandırma sektöründe çalışan makina mühendislerini yakından ilgilendirmektedir. Hijyenik ortamların iklimlendirme ve havalandırma sistemleri konfor klima sistemlerinden farklı olup daha karmaşıktır. Hijyenik sistemlerde ortamda kontrol edilmesi gereken parametrelerin sayısı da daha fazla olup, sistemin tasarımı bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Hastanelerdeki hijyenik ortamların iklimlendirme ve havalandırma sistemleri ile ilgili mevcut standartlar sistem hakkında sadece genel bilgiler vermektedir. Şüphesiz standartların bilinmesi hijyenik sistemlerin tasarımı ve yapımında önem taşımaktadır. Ancak standartlarda sistem tasarımı ve yapımı ile ilgili detaylar yeterince açıklanmamaktadır.

 

Standartlarda hijyenik ortam tasarım parametreleri ve kullanılacak sistem anahatlarıyla anlatılmakta, kullanılması gereken cihazlar, bu cihazların elemanları, görevleri, çalışma prensipleri ve uygulanması gereken sistemler detaylı bir şekilde açıklanmamaktadır. Dolayısı ile standartta belirtilen sistemin artlarını yerine getirecek cihazların seçimi ve sistem tasarımı proje tasarlayıcısına kalmaktadır.