Havalandırma Çeşitleri

Konutlarda ve firmalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan biri de fena kokular, yüksek sıcaklık aşırı nemden meydana gelen sağlığa uygun olmayan hava şartlarıdır. Fena kokular, terlemeler, sigara dumanları, fabrikalardan ve bacalardan çıkan gazlar, elbiselerden yayılan kokular, kullanılan malzemenin kendi özelliklerinden kaynaklanan kokulardan meydana gelir. Havalandırma insan sağlığını korumak ve insanların rahat çalışmalarını sağlamak amacıyla yapılır.

 

 

Yüksek Sıcaklık;

 

► Canlıların solunumunu arttırır.

► Fena kokuların hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar.

► Terlemeyi arttırır.

► Havanın çabuk kirlenmesine neden olur.

 

 

Aşırı nem;

► İnsan vücudunun devamlı ısı ve su buharı vermesine sebep olur.

► İnsan vücudunun konveksiyon ve terleme ile attığı ısı miktarının azalmasını sağlar.

► Solunum sıkışmasına ve havanın çabuk kirlenmesine sebep olur.

► Havalandırma sistemi çeşitleri nelerdir?

 

 

Havalandırma sistemi; tabii havalandırma, suni havalandırma ve sıhhi tesisatlarda yapılan havalandırma olarak üçe ayrılır.

 

Tabii (Doğal) Havalandırma Sistemleri

 

Bu sistemde, havalandırma, kapı, pencere, duman ve havalandırma bacası vasıtasıyla yapılır.

 

Suni (Yapay) Havalandırma Sistemleri

 

Bu sistemde, havalandırma vantilatör, aspiratör vb. araçlarla olur. Genellikle mutfak, banyo, WC gibi fazla koku olan yerlerde yapılır. Kirli hava, vantilatörlerle dışarı atılır. Temiz hava, kapı ve pençelerden içeri girer. Mutfak aspiratörleri buna örnek olarak gösterilebilir.