Havalandırma Kanallarında Yalıtım

Ses yalıtımı klima kanallarında özellikle dönüşlerde ve menfez bölgelerinde hava akımının çıkardığı sürtünme sesinin azaltılması amacıyla yapılmaktadır.Ses yalıtımı gerek susturucular gerekse ses yutucu malzemelerin kanal içine uygulanması yardımıyla gerçekleştirilmektedir.Gürültüyle savaşmanın en etkili yolu olan gürültü denetimi, gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar.

 

Akustik düzenleme; mevcut kapalı ortamda yansıma süresinin düzenlenmesidir.Cam yünü, taş yünü, yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, ahşap yünü gibi malzemeler detay çözümlerinde kullanılır.

 

Ses bir ortama yayılırken, bir engelle karşılaştığında, diğer fiziksel olaylar gibi üç temel biçimde davranır.Sesin bir bölümü karşılaştığı engelden yansır iken bir bölümü engel tarafından yutulur, kalanı da engelin diğer tarafına geçer.Dolayısıyla her malzemenin bir ses yutma katsayısı vardır.