Havalandırma Kaybını Önleme

Havalandırma kanallarında bulunan hava kaybını önlemek için yapılan bazı çalışmalar, havalandırma çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Havalandırma kanal tertibatı montaj şemasından faydalanarak yapılmalıdır. Şemadaki bilgilerden kısaca bahsetmek gerekirse, havalandırma kanal tertibatı flanş,conta ve klipsle birleştirilmektedir. İki hava kanalı birleştirilirken arada hava kaybı olmaması için sızdırmaz conta kullanılmaktadır. Bu conta iki hava kanalının birleştirici arasında kullanılması ile birlikte mukavemetini sağlamak için klips aparatı ile sağlamlaştırılmaktadır. Yukarıda bahsini yaptığımız flanş, conta ve klips bu sistemin ayrılmaz parçalarıdır.

 

Hava kanallarını birleştirdikten sonra flanşların köşe diye tabir ettiğimiz sonradan monte edilen kısımları her zaman sızdırma ile ilgili problem olacağı için bu bölümüde sızdırmaz mastik yada silikon ile kapattıktan sonra havalandırma tertibatı montaja hazır hale gelebilir.